Wrześniowy angielski w Pszczółkach

Razem z Pszczółkami lubimy rozmawiać o emocjach. Codziennie rano pytamy się siebie nawzajem o nasze samopoczucie.  Bardzo angażujemy się w przeróżne zabawy ruchowe z kolorami i częściami ciała. Najbardziej nas rozbawiła zabawa w dotykanie różnych kolorów różnymi częściami ciała. Potrafimy także pięknie rysować i każdy z nas wykonał swój autoportret. Zrobiliśmy wspólnie również wielki plakat przedstawiający tęczę.