zajęcia

Zapraszamy do Sali Doświadczania Świata oraz sali do ćwiczeń i terapii Integracji Sensorycznej w Małych Odkrywcach.

Zapraszamy na sobotnie zajęcia adaptacyjne w godzinach 10.00 - 12.00.

Szczegółowe informacje w zakładce poniżej

 

Edukacja polskojęzyczna

W roku przedszkolnym 2018/2019 polskojęzyczna kadra pedagogiczna przedszkola „Mali Odkrywcy" pracuje w oparciu o programy edukacji przedszkolnej: Nasze przedszkole – wydawnictwa Mac Edukacja. Powyższy program zgodny jest z założeniami podstawy programowej dla przedszkoli. Dzięki niemu dzieci odkrywają oraz pobudzają naturalne uzdolnienia i predyspozycje. W codziennej pracy z przedszkolakami zależy nam, zarówno na uśmiechu naszych milusińskich, którym poprzez świetną zabawę, zaplanowaną i zorganizowaną, przekażemy jak najwięcej treści edukacyjnych, jak i na spokoju wewnętrznym wszystkich Rodziców powierzających nam swoje pociechy, dla których, podobnie jak dla nas samych, dobro dzieci jest najważniejsze. W pracy z dziećmi korzystamy z pakietów z serii „Kolorowy Start”. Treści dydaktyczne zawarte w powyższych pakietach są świetnie dostosowane do potrzeb naszych przedszkolaków, ich możliwości i umiejętności. Dodatkowo w pracy z dziećmi korzystamy z elementów glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego, które wdrażamy już w grupach dzieci 2,5-letnich, zaczynając od prostych ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych, oraz z elementów „Metody Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz. W edukacji matematycznej naszych przedszkolaków korzystamy z „Dziecięcej matematyki" prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.  Pomimo tego, że jesteśmy przedszkolem sportowym i w naszym tygodniowym planie pracy znajduje się mnóstwo zajęć sportowych prowadzonych przez profesjonalną kadrę sportową, nie przeszkadza to wychowawczyniom grup, w ramach codziennej porannej gimnastyki, prowadzić z dziećmi ćwiczeń ogólnorozwojowych i integracyjnych ułatwiających nawiązanie kontaktu z drugą osobą i całą grupą.   Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci nie zapominamy również o tak ważnej aktywności, jaką jest aktywność twórcza naszych milusińskich, którą staramy się łączyć z zajęciami dydaktycznymi, tak aby tworzyły zintegrowaną i spójną całość.

 

 

Edukacja anglojęzyczna

Od roku szkolnego 2018/2019 edukacja anglojęzyczna w naszym przedszkolu oparta jest na Programie nauczania języka angielskiego autorstwa Marioli Boguckiej i Doroty Łoś. Program ten jest zgodny z podstawą programową (z 23 grudnia 2008r. i 30 maja 2014r.), a więc wyznacza podstawowe kierunki dla sposobu organizacji zajęć anglojęzycznych, doboru treści nauczania oraz metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Program ten jest i będzie odpowiednio modyfikowany dla potrzeb naszej placówki oraz jej charakteru.

 

 

Zajęcia podstawowe w ramach czesnego

Język angielski:

grupy dzieci 2,5 - 4 letnich, 6,5 godziny tygodniowo,

grupy dzieci 5 – 6 letnich, 7,5 godziny tygodniowo,

dydaktyka polska, klub sportowy, opowieści ruchowe, rytmika, plastyka, taniec, teatr, zajęcia na basenie, klub „Małego odkrywcy – gdzie odkrywamy i doświadczamy”, „Kuchcikowo – czyli kulinarne eksperymentowanie”, zajęcia oraz warsztaty z zaproszonymi gośćmi (ekolog, weterynarz), zajęcia wyjazdowe, w plenerze, comiesięczne atrakcje zawarte w przedszkolnym kalendarium.

 

Zajęcia dodatkowe płatne

Nauka indywidualna gry na pianinie, warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne, gimnastyka artystyczna, balet, ozoboty, szachy, piłka nożna, taekwon-do, konwersacje z języka angielskiego, zajęcia z logopedii, hiszpański, matplaneta, ceramika, judo, zajęcia integracji sensorycznej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat organizacji oraz działających w naszym przedszkolu klubów, prosimy o kontakt z sekretariatem przedszkola lub dyrekcją. Zapraszamy!

 

Codzienna adaptacja dla maluszków

Drodzy rodzice,

w sekretariacie przedszkola przyjmujemy zapisy na zajęcia adaptacyjne dla maluszków (wiek: ok. 2 latka). Zajęcia będą odbywały się codziennie w naszym przedszkolu, w godzinach 10.00 – 12.30.

W ramach zajęć oferujemy codzienne dydaktyczne zajęcia z nauczycielem wychowania przedszkolnego, a także rytmikę, plastykę oraz angielski.

Zajęcia ruszają z chwilą zebrania się grupy (ok. 4 osoby). Zainteresowane osoby zapraszamy.

Koszt zajęć:

Karnet miesięczny: 500 zł

Karnet tygodniowy: 150 zł

Zajęcia jednorazowe: 40 zł

 

Zajęcia adaptacyjne

Są to zajęcia odbywające się w roku przedszkolnym w soboty, po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie przedszkola chęci uczestnictwa w zajęciach, natomiast w okresie wakacyjnym – przez ostatnie dwa tygodnie wakacji od poniedziałku do piątku, kiedy to dzieci są już w swoich salach ze swoimi paniami wychowawczyniami. Głównym celem powyższych zajęć jest przygotowanie dzieci do tego, aby bezpiecznie i dobrze czuły się w przedszkolu i grupie przedszkolnej.

Dzięki zajęciom adaptacyjnym mają Państwo możliwość zapoznania się z panującymi w naszym przedszkolu zwyczajami, natomiast Państwa dzieci poznają nowych kolegów i koleżanki, panie wychowawczynie oraz całe przedszkolne otoczenie.

Regulamin zajęć adaptacyjnych:
1. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa, w godzinach 10.00 - 12.00 (bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci) z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych.
2. Koszt zajęć adaptacyjnych wynosi: 30 zł - w przypadku braku umowy; 20 zł - gdy umowa jest już podpisana
3. Nauczyciel prowadzący decyduje o toku zajęć, sposobie i formie zabawy
4. Rodzice biorą udział we wszystkich zabawach oraz grach proponowanych przez nauczyciela prowadzącego
5. Nauczyciel prowadzący podejmuje decyzję o możliwości oddalenia się rodzica od dziecka w trakcie zajęć
6. Rodzice reagują na niewłaściwe zachowania swoich pociech
7. Szanujemy przedszkolne zabawki oraz sprzęt
8. Robienie zdjęć oraz filmowanie jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu ze wszystkimi uczestnikami zajęć oraz nauczycielką  

 

Warsztaty przygotowujące do szkoły

Warsztaty dla kandydatów do klasy pierwszej i zerówki

w roku szkolnym 2019/2020

•    część pierwsza- statyczna: zajęcia prowadzone z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, zgodnie z wybraną tematyką w języku polskim i angielskim.
Czas trwania 45 minut. Przerwa 15 minut.

•    część druga- plastyczno - techniczna: zajęcia prowadzone  z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z opracowaną tematyką pierwszych zajęć.
Czas trwania 45 minut.

 Tematy zajęć dla dzieci

1.  "Już jesień. Tropimy witaminy w warzywach i owocach” 

2. "Zima" 

3.  "Karnawałowe zabawy ”

4.  "Czekamy na wiosnę"

 Terminy sobotnich warsztatów dla dzieci i rodziców: 

17 listopada 2018r. 10.00-12.00

12 stycznia 2019r. 10.00-12.00

16 luty 10.00-12.00
9 marca 10.00-12.00

9 marca od 12.00 do 13.00 dzieci napiszą krótki  test sprawdzający kompetencje przyszłych pierwszoklasistów.
W czasie trwania zajęć z dziećmi, Rodzice zostaną zaproszeni na warsztaty z Panią Alicją Niemierko – Pająk psychologiem, autorką książki pt: „W nowej szkole – to o mnie jest bajka”.

Tematy warsztatów dla rodziców

1.Mamo, tato, dalej idę sam… czyli warsztaty o samodzielności. Jak sprawić, by dziecko chciało chcieć. 

2.   Warsztaty o motywacji – budowanie poczucia wartości i mądre chwalenie.

3. Trudne emocje, czyli zadania domowe, rywalizacja i inne szkolne kłopoty.

4. Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, czyli każdy ma prawo do swojego zdania.. i co z tym dalej.

 Zapisy w sekretariacie szkoły Tel.: 22 641 57 22 lub 515 142 781
Koszt  jednej soboty:

100 zł – dziecko razem z rodzicami (zajęcia i warsztaty)

80 zł – dziecko z "Małych Odkrywców" razem z rodzicami (zajęcia i warsztaty)

Limit miejsc: 20 rodzin

 

1650 zł

czesne miesięczne (całkowity koszt pobytu dziecka w przedszkolu z pełnym wyżywieniem)

1000 zł

wpisowe jednorazowo na wszystkie lata

10 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu

w przypadku zgłoszonych nieobecności zwrot stawki żywieniowej

 

zniżki dla rodzeństwa

Dwujęzyczne Przedszkole Sportowe Mali Odkrywcy
ul. Dereniowa 11
02-776 Warszawa

Pn - Pt 7:00 - 18:30